The rules

Om online vindbaar te zijn voor jouw
doelgroep hanteren wij een aantal regels. We kunnen daarmee de continuïteit van jouw online resultaten
behouden en blijven verbeteren.

scroll to explore

Om te blijven werken volgens ons eigen gedachtegoed, hebben we een aantal basis spelregels opgesteld:

1. Kijk altijd naar de ambitie van het merk
2. Vorm synergie tussen de online en offline wereld
3. Besef dat de techniek cruciaal is voor het einddoel

Ambitie, synergie en techniek. Onze randvoorwaarden om het spel van online marketing eerlijk, efficiënt en gedreven te kunnen spelen.

We play by the rules

Kijk altijd naar de ambitie van het merk.
Vorm synergie tussen de online en offline wereld.
Besef dat de techniek cruciaal is voor het einddoel.
Wees nieuwsgierig en ontdek waar jouw speelruimte ligt.
Durf een sprong in het diepe te wagen.
Geef voorrang aan communicatie in twee richtingen.
Samen aan een idee bouwen, niet afzonderlijk aan een doel werken.
Belanghebbenden worden altijd bij het projectproces worden betrokken.
Verwerf nieuwe kennis en vraag altijd waarom.
Concurreren met jezelf.
Stel voortdurend specifieke doelstellingen vast in termen die kunnen worden gemeten.
Reflecteer op eerdere prestaties.
Stel jezelf bloot aan nieuwe denkmethoden.
Wacht niet op het perfecte moment, neem het moment en maak het perfect.
Blijf toegewijd.
Geniet van je successen, maar blijf er niet bij stilstaan.
Heb zowel korte- als langetermijndoelstellingen.
Roderick praat je graag bij!Vanuit daar kunnen wij de stap naar de online wereld beter faciliteren en raken we samen in de flow naar jouw online resultaat!maak een afspraak